Relacja z Uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior +

Senior +
17 lutego 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie ostródzkim Dziennego Domu Senior +. Na remont i wyposażenie otrzymaliśmy środki w ogólnej kwocie 317 500 zł, z czego 63 500 zł pochodziło ze środków własnych Miasta Ostróda, a 254 000 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uroczystość rozpoczęła się od występu Teatru Stolikowego, działającego przy Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Ostródzie. Ośmioosobowa grupa teatralna zaprezentowała sztukę Andrzeja Dembończyka pt. "Biuro Matrymonialne". Następnie zaproszonych gości przywitała Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie Teresa Wieczorek – Zdon. W uroczystości udział wziął Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Jastrzębski, doradca Marszałka Województwa…
Read More