Podprogram 2017

Home / Podprogram 2017

PODPROGRAM 2017

Czas realizacji – sierpień 2017 – czerwiec 2018 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058), tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie. Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.   Załącznik nr 5 (do pobrania: wytyczne oraz załączniki do Podprogramu 2017 )     do wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, przy czym OPS wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

Limit roczny dla 1 odbiorcy (limit roczny):

groszek z marchewką10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

fasola biała – 10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

koncentrat pomidorowy  – 11 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,76 kg,

buraczki wiórki – 3 opakowania ,po 0,35 kg,razem 1,05 kg,

powidła śliwkowe – 5 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,5 kg,

makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy – 1 opakowanie, po 0,5 kg, razem 0,5 kg,

ryż biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

kasza gryczana – 4 opakowania, po 0,5 kg, razem 2 kg,

herbatniki maślane 3 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,6 kg,

mleko UHT7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 6 opakowań, po 0,4kg, razem 2,4 kg

gulasz wieprzowy z warzywami – 2 opakowania, po 0,85 kg, razem 1,7 kg,

szynka drobiowa – 10 opakowań, po 0,3 kg, razem 3 kg,

szynka wieprzowa mielona – 7 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,1 kg,

pasztet wieprzowy – 4 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 10 opakowań, po 0,17, razem 1,7 kg,

cukier biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

olej rzepakowy 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l

Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:
1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
b) pomoc towarzyszącą niezbędną.
2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,m w tym darów żywnościowych).

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w

Zarządzie Wojewódzkim

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie,

adres: ul.Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn

telefon: 89/ 535-21-97,

e-mail: pkpszwolsztyn@op.pl

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAMOWI FEAD 2017 realizowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie dostępny w siedzibie PKPS ul. Sienkiewicza 15, pokój nr 5.

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Rejonowym PKPS w Ostródzie, ul.Sieniewicza 15, tel. 89/ 642-73-95, e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl