Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w TARDZIE

TARDA 20, 14-140 MIŁOMŁYN

Tel. 89 647 32 16

e-mail: sdstarda@wp.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie, Tarda 20, gmina Miłomłyn finansowany jest w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, poprzez budżet miasta Miłomłyn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie to dzienny ośrodek wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wskazujących na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom jest przeznaczony dla 30 osób jako placówka pobytu dziennego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Podstawowym celem naszej działalności jest podnoszenie jakości życia codziennego, zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji z otoczeniem.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie prowadzi treningi w salach:

Treningu manualno- plastycznego

Na zajęciach plastycznych odkrywamy oraz rozwijamy swoje zdolności manualne. Systematycznie bierzemy udział w wystawach i konkursach plastycznych.

Dodatkowo w sali treningu manualno-plastycznego prowadzony jest trening kroju i szycia.

Treningu gospodarstwa domowego

Zajęcia kulinarne prowadzone w tej sali pozwalają rozwijać umiejętności niezbędne do codziennego życia oraz poznawać nowe smaki.

Treningu multimedialnego

Do stałej dyspozycji naszych uczestników jest sześć komputerów oraz inny sprzęt multimedialny, za pomocą którego nabywają umiejętności w zakresie obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i sprzętu RTV.

Terapii ruchowej sportowo-rekreacyjnej

Profesjonalny sprzęt sportowy pomaga w poprawie ogólnego stanu zdrowia naszych uczestników, a także samopoczucia.

Ogólnej – świetlicy

Dużą część czasu spędzamy na naszej świetlicy. Przestrzenne pomieszczenia sprzyjają wypoczynkowi i ułatwiają spotkania integracyjne z zaproszonymi gośćmi z innych Środowiskowych Domów Samopomocy.

Okres wiosenny to czas na tradycyjne przywitanie wiosny…

oraz wycieczki rowerowe, ogniska, wędkowanie i spacery po okolicy.

Ponadto uczestnicy Naszego Domu korzystają z zajęć z:

– psychologiem,

– pracownikiem socjalnym,

– pedagogiem,

oraz są objęci opieką medyczną.

A oto nasz zwierzyniec…