11 Listopada

Michał Jankowiak
Jedenasty Listopada

Jest w kalendarzu data,
Wspominał o niej tata,
Biała, czysta jak miłość,
Jak miłość do Ojczyzny…
Czerwona niczym krew,
Polskiego mężczyzny.

Jest taki dzień na Świecie,
I pewnie już to wiecie,
W tym dniu Orzełek Biały,
Uwolnił nasz Kraj cały,
Na koniu z szablą w dłoni,
Zaborcę z Polski zgonił.

Jest takie święto,
Mówił mi tata.
Że Polska znów;
Na mapach Świata,
A święto to wypada,
Jedenastego listopada.

08 listopada w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Samborowie odbyła się gminna uroczystość upamiętniająca rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to okazja do wspomnienia walki Polaków o odzyskanie własnego, niezależnego państwa po wielu latach zaborów. We wspomnieniach tych uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ostróda. Uroczystość ta była także podsumowaniem gminnego konkursu plastycznego „Mała i Duża Ojczyzna kolorami Malowana”. Kolejny raz nasi uczestnicy wykazali się aktywnością i kreatywności wykonując bardzo ciekawe prace, które zostały nagrodzone. Uczestnicy zajęli kolejno I, II i III miejsce oraz wyróżnienie. Nagrody wręczył vice Wójt Gminy Ostróda a także pani kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy Ostróda.