Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku działalność Dziennego Domu Senior+ zostaje czasowo zawieszona na okres od 5 grudnia do  31 grudnia 2020 roku.