WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GOPS GRUNWALD

Magazyn Żywności - FEAD
W związku obecną sytuacją w kraju wydawanie żywności odbywa się indywidualnie w dniu i godzinie ustalonej przez pracownika socjalnego. Beneficjentów programu prosimy o kontaktowanie się  (najlepiej telefonicznie) ze swoim pracownikiem socjalnym w Gops Grunwald, w celu ustalenia daty i godziny odbioru żywności. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.
Read More

Wydawanie żywności dla podopiecznych MOPS OSTRÓDA

Magazyn Żywności - FEAD
W związku obecną sytuacją w kraju wydawanie żywności odbywa się indywidualnie w dniu i godzinie ustalonej przez pracownika socjalnego. Beneficjentów programu prosimy o kontaktowanie się  (najlepiej telefonicznie) ze swoim pracownikiem socjalnym w Mops Ostróda, w celu ustalenia daty i godziny odbioru żywności. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.  
Read More

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI ODWOŁANE

Magazyn Żywności - FEAD
W związku z sytuacją w Polsce związaną z koronawirusem, decyzjami Rządu RP, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz ustaleniami miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie informuje: WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH MGOPS MIŁOMŁYN ZOSTAJE ODWOŁANE. Gdy zostanie ustalony nowy termin wydawania żywności informacja pojawi się na stronie internetowej oraz zostanie powiadomiony MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie.
Read More

wydawanie żywności – luty 2020

Magazyn Żywności - FEAD
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2019 DLA PODOPIECZNYCH GOPS GRUNWALD ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 11 i 12 (wt, śr) LUTY z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 _____________________________________________________________________________________________ WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2019 DLA PODOPIECZNYCH GOPS OSTRÓDA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 19, 20 i 21 (śr, czw i pt) LUTY z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00
Read More

Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 3 stycznia 2019r. ZP.271.3.2019 Strona internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 W postępowaniu jw. wpłynęły…
Read More

Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 23 grudnia 2019r. ZP.271.2.2019 Strona Internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1943 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano: Część I Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100 km dziennie ofertę nr 2 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda.…
Read More

Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 19 grudnia  2019r. ZP.271.3.2019 Informacja z otwarcia ofert   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 194.000,00 złbrutto.   W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:       Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego 1. LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański 3,68zł 30 minut 2. PTO LIPNICKI Sp. Z o.o.  Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg 3,47zł 30 minut 3. El-Trans Michał…
Read More

Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Zamówienia publiczne
ZP.271.2.2019                                                                           Informacja z otwarcia ofert   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie Część I  Część I  Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo-  Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100 km dziennie Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 57.000,00 złbrutto.   W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:     Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia…
Read More