Wznowienie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy “Ostoja” w Ostródzie

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Od 26 kwietnia 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostaje wznowiona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy “OSTOJA” w Ostródzie z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności w oparciu o wytyczne i rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, a także te, wydane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Read More

Wsparcie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w czasie pandemii

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Wciąż trwa walka z COVID 19. Zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działalność  Środowiskowego Domu Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie została czasowo zawieszona. W związku z powyższym nasi Uczestnicy w tym okresie przebywali w swoich domach. Jednak nie zostali pozostawieni sami sobie. Pracownicy tutejszego Domu, pomimo zawieszenia działalności, systematycznie nawiązywali kontakt telefoniczny ze swoimi uczestnikami, na bieżąco monitorując ich sytuację  zdrowotną. Na bieżąco reagowali na zgłaszane potrzeby i problemy, czy to związane z załatwianiem spraw urzędowych, umawianiem z lekarzami rodzinnymi, specjalistami, czy też z dostarczaniem zakupów, leków oraz pomoc przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID 19. W okresie wielkanocnym  zostały przygotowane paczki żywnościowe i wraz z życzeniami zostały przekazane naszym uczestnikom.  
Read More