CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TARDZIE

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 roku działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie zostaje czasowo zawieszona na okres od dnia 24 października do dnia 6 listopada 2020 roku.   Decyzja_Wojewody_W-M_z_23_października_2020_r-zawieszenia_działalności_placówek_wsparcia_dziennegopdf
Read More