UDZIAŁ W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM W SAMBOROWIE

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
28 grudnia został rozstrzygnięty  coroczny konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie  pod hasłem BOŻE NARODZENIE W TRADYCJI POLSKIEJ. Uczestnicy konkursu brali udział w następujących kategoriach: ozdoba świąteczna, stroik świąteczny. W ramach pracy zdalnej uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy "Ostoja" w Ostródzie otrzymali zadanie przygotowania dekoracji Bożonarodzeniowych. Z pośród przygotowanych w domach prac wybrano sześć, które zostały zawiezione do Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie na konkurs. Kilku uczestników zajęło czołowe miejsca oraz zostało wyróżnione.
Read More

Czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie zostaje czasowo zawieszona na okres od 24 października 2020 roku do 06 listopada 2020 r.   Decyzja_Wojewody_W-M_z_23_pazdziernika_2020_r-zawieszenia_dzialalnosci_placowek_wsparcia_dziennegopdf
Read More

CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TARDZIE

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020 roku działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie zostaje czasowo zawieszona na okres od dnia 24 października do dnia 6 listopada 2020 roku.   Decyzja_Wojewody_W-M_z_23_października_2020_r-zawieszenia_działalności_placówek_wsparcia_dziennegopdf
Read More