PUNKT KONSULTACYJNY

Centrum Integracji Społecznej
Informujemy, że od dnia 12.03.2020  Centrum Integracji Społecznej prowadzi Punkt Konsultacyjny dla uczestników Centrum. W sprawach bieżących uprzednio prosimy o kontakt telefoniczny, dzwoniąc pod numer 89 646 08 93 . Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, zachowaniu procedur obowiązujących w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID - 19.  
Read More

Komunikat

Centrum Integracji Społecznej
Na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 - poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego zawiesza się działalność Centrów Intergracji Społecznej w terminach od: 1. 12.03.2020 r do 10.04.2020 r 2. 11.04.2020 r do 24.04.2020 r 3. 25.04.2020 r do 10.05.2020 r 4. 11.05.2020 r do 24.05.2020 r O dalszych poleceniach Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, odnośnie działalności Centrum Integracji Społecznej , poinformujemy w oddzielnym komunikacie .  
Read More