Czasowe zawieszenie działalności

Klub Senior, Senior +
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2020 roku działalność Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior+ zostaje czasowo zawieszona na okres od 11 maja do 24 maja 2020 roku. Decyzja_Wojewody_W-M_z_7_maja_2020_r-zawieszenie_działalności_w_placówkach_wsparcia_dziennegopdf
Read More

Czasowe zawieszenie działalności

Klub Senior, Senior +
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku działalność Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ zostaje czasowo zawieszona na okres od 25 kwietnia do 10 maja 2020 roku. Decyzja_Wojewody_W-M-zawieszenie_działalności_placówek_wsparcia_dziennego-2
Read More