UDZIAŁ W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM W SAMBOROWIE

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
28 grudnia został rozstrzygnięty  coroczny konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie  pod hasłem BOŻE NARODZENIE W TRADYCJI POLSKIEJ. Uczestnicy konkursu brali udział w następujących kategoriach: ozdoba świąteczna, stroik świąteczny. W ramach pracy zdalnej uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy "Ostoja" w Ostródzie otrzymali zadanie przygotowania dekoracji Bożonarodzeniowych. Z pośród przygotowanych w domach prac wybrano sześć, które zostały zawiezione do Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie na konkurs. Kilku uczestników zajęło czołowe miejsca oraz zostało wyróżnione.
Read More

WSPARCIE UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Od 16 listopada do 23 grudnia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie wydawał obiady dla uczestników naszego Dom zachowaniem dystansu społecznego oraz zachowaniem procedur obowiązujących w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID - 19. W trakcie spotkań przy wydawaniu obiadów pracownicy zapoznawali się z sytuacją osobistą uczestników oraz ich stanem zdrowia. Z informacji pracowników, którzy mieli kontakt wynika, że w chwili obecnej żaden uczestnik nie uległ zakażeniu, ani nie przebywał na kwarantannie. Szczególną opieką objęto osoby powyżej 60-tego roku życia z chorobami układu oddechowego i układu krążenia. Osoby te zostały poinformowane o konieczności szczególnego przestrzegania rezimów sanitarnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali świąteczne paczki żywnościowe wraz z którymi pracownicy złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
Read More

Czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 października 2020 r. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie zostaje czasowo zawieszona na okres od 24 października 2020 roku do 06 listopada 2020 r.   Decyzja_Wojewody_W-M_z_23_pazdziernika_2020_r-zawieszenia_dzialalnosci_placowek_wsparcia_dziennegopdf
Read More