Wsparcie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w czasie pandemii

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Wciąż trwa walka z COVID 19. Zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działalność  Środowiskowego Domu Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie została czasowo zawieszona. W związku z powyższym nasi Uczestnicy w tym okresie przebywali w swoich domach. Jednak nie zostali pozostawieni sami sobie. Pracownicy tutejszego Domu, pomimo zawieszenia działalności, systematycznie nawiązywali kontakt telefoniczny ze swoimi uczestnikami, na bieżąco monitorując ich sytuację  zdrowotną. Na bieżąco reagowali na zgłaszane potrzeby i problemy, czy to związane z załatwianiem spraw urzędowych, umawianiem z lekarzami rodzinnymi, specjalistami, czy też z dostarczaniem zakupów, leków oraz pomoc przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID 19. W okresie wielkanocnym  zostały przygotowane paczki żywnościowe i wraz z życzeniami zostały przekazane naszym uczestnikom.  
Read More

Wznowienie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy “OSTOJA” w Ostródzie

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Od 1 lutego 2021 roku zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostaje wznowiona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności w oparciu o wytyczne i rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, a także te, wydane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Read More

UDZIAŁ W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM W SAMBOROWIE

Bez kategorii, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
28 grudnia został rozstrzygnięty  coroczny konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie  pod hasłem BOŻE NARODZENIE W TRADYCJI POLSKIEJ. Uczestnicy konkursu brali udział w następujących kategoriach: ozdoba świąteczna, stroik świąteczny. W ramach pracy zdalnej uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy "Ostoja" w Ostródzie otrzymali zadanie przygotowania dekoracji Bożonarodzeniowych. Z pośród przygotowanych w domach prac wybrano sześć, które zostały zawiezione do Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie na konkurs. Kilku uczestników zajęło czołowe miejsca oraz zostało wyróżnione.
Read More

WSPARCIE UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie
Od 16 listopada do 23 grudnia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie wydawał obiady dla uczestników naszego Dom zachowaniem dystansu społecznego oraz zachowaniem procedur obowiązujących w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID - 19. W trakcie spotkań przy wydawaniu obiadów pracownicy zapoznawali się z sytuacją osobistą uczestników oraz ich stanem zdrowia. Z informacji pracowników, którzy mieli kontakt wynika, że w chwili obecnej żaden uczestnik nie uległ zakażeniu, ani nie przebywał na kwarantannie. Szczególną opieką objęto osoby powyżej 60-tego roku życia z chorobami układu oddechowego i układu krążenia. Osoby te zostały poinformowane o konieczności szczególnego przestrzegania rezimów sanitarnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali świąteczne paczki żywnościowe wraz z którymi pracownicy złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
Read More