Czas wakacji

Wakacje już są ale uczestnicy CIS nie odpoczywają. Dbają o porządki nie tylko w mieście. Jesteśmy na plaży miejskiej ” Kajkowo” gdzie dbamy nie tylko o porządek wokół jeziora, ale również wspólnie z pracownikami ostródzkiego centrum sportu i rekreacji naprawiamy pomosty, dbamy o sprzęt turystyczny, boiska do siatkówki.