Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Senior+

Home / Senior + / Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Senior+

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. dotyczącą rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność Dziennego Domu Senior+ zostaje zawieszona do dnia 4 grudnia 2020 r.