HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH – MARZEC 2021

Home / Magazyn Żywności - FEAD / HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH – MARZEC 2021

Data

Nazwa działania

Godzina rozpoczęcia

Osoba prowadząca

25.03..2021 r.

Działania indywidualne lub zbiorowe mające na celu aktywizację społeczną

9:00

11:00

13:00

Monika Szopa