Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Home / Zamówienia publiczne / Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Ostróda, 26 lutego 2019r.

ZP.271.1.2019

Strona Internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:

Część I Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie

ofertę nr 4 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu

Łączna punktacja

1.

PUH Tłoczkowski Arkadiusz

ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn

45,79

40,00

85,79

4.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

60,00

40,00

100

Część II Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda. Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Ryn- Bednarki- Dylewo- Bartki- Giętlewo- Wygoda). powrót do Ostródy przez te same miejscowości Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda. Łącznie 140 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez Le-Trans Leszek Czarnota ul. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu

Łączna punktacja

1.

PUH Tłoczkowski Arkadiusz

Ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn

36,31

40,00

76,31

2.

Le-Trans Leszek Czarnota
ul. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn

60,00

40,00

100,00

3.

Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp. J. ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

49,64

40,00

89,64

4.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

47,59

40,00

87,60

Część III Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy: Wygoda. Przez miejscowości:

Ostróda- Samin- Grunwald- Osiekowo- Gardyny- Wierzbica- Elgnowo – Klonowo- Wygoda.

powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 180 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie III części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 123.850,00zł brutto.

ofertę nr 4 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu

Łączna punktacja

1.

PUH Tłoczkowski Arkadiusz

Ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn

35,80

40,00

75,80

3.

Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp. J. ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

51,14

40,00

91,14

4.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

60,00

40,00

100,00