Informacja o wyborze ofert w postępowaniu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Home / Zamówienia publiczne / Informacja o wyborze ofert w postępowaniu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Ostróda, 12 stycznia 2020r.

ZP.271.1.2020

Strona Internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1943 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję , że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:

Część I 

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy : Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo-Turznica- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Jankowiec (Rudno)-Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda

powrót do Ostródy przez te same miejscowości.

Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda

Z tego transportu będzie korzystało 4 osób

Łącznie 144 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu zastepczego

Łączna puntacja

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

56,67

40,00

96,67

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

60,00

40,00

100,00

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

55,33

40,00

95,33

Część II Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Domkowo – Ryn- Bednarki- Kitnowo- – Dylewo- Bartki- Giętlewo- Wygoda. Powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 135 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu zastepczego

Łączna puntacja

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

59,05

40,00

99,05

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

60,00

40,00

100,00

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

55,88

40,00

95,88

Część III

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda- Samin-Grunwald- Osiekowo- Gardyny-Wierzbica- Klonowo- Wygoda. powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 192 km dziennie

ofertę nr 1 złożoną przez PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu zastepczego

Łączna puntacja

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

60,00

40,00

100,00

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

53,82

40,00

93,82

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

49,17

40,00

89,17

Część IV

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Tarda

Przez miejscowości: Boguszewo – Zalewo – Liwa – Miłomłyn ul. Kwiatowa , ul. Rynek , ul. Kolejowa , ul. , ul. Ilińska – Tarda Wieś – ŚDS Tarda. powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 97 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu zastepczego

Łączna puntacja

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

56,86

40,00

96,86

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

60,00

40,00

100,00

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

56,04

40,00

96,04

Część V

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Tarda

Przez miejscowości: Winiec – Malinnik– Wólka Majdańska- Majdany Wielkie – Bynowo- Karnity – Dębinka – Miłomłyn, ul. Przejazdowa ul. Twarda , ul. Leśna- ŚDP Tarda

powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 160 km dziennie

ofertę nr 1 złożoną przez PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/ czas podstawienia pojazdu zastepczego

Łączna puntacja

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

60,00

40,00

100,00

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

50,82

40,00

90,92

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

49,96

40,00

89,96