Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.1.2018

Home / Zamówienia publiczne / Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.1.2018

Ostróda, 31 października  2018r.

ZP.271.1.2018

 

Strona Internetowa Zamawiającego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Część I  Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie

ofertę nr złożoną przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

 

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty wykonawca Punktacja cena/czas podstawienia Łączna punktacja
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda 26,11

40,00

66,11
2 EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda 60,00

40,00

100

 

 

Część II Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy: Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Ryn- Bednarki- Dylewo- Bartki- Klonowo- Wygoda). powrót do Ostródy przez te same miejscowości Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda. Łącznie 140 km dziennie

ofertę nr złożoną przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

 

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty wykonawca Punktacja cena/czas podstawienia Łączna punktacja
     1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda 22,00

40,00

62,00
     2. EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda 60,00

40,00

100,00

 

 

Część III   Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy: Wygoda. Przez miejscowości: Ostróda- Samin- Osiekowo- Gardyny- Wierzbica- Elgnowo- Klonowo- Wygoda. Powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 180 km dziennie

ofertę nr złożoną przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

 

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty wykonawca Punktacja cena/czas podstawienia Łączna punktacja
     1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda 35,84

40,00

75,84
     2. EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda 60,00

40,00

100,00