Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Home / Zamówienia publiczne / Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

ZP.271.2.2019

                                                                          Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Część I  Część I 

Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda
Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo-  Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 57.000,00 złbrutto.

 

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

 

 

Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego
1. Handel i Usługi Transportowe Sławomir  Jastrzębowski ul. Ogordowa 2, 11-015 Olsztynek 3,20 zł 30 minut
2 El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo 3,00zł 25 minut
3. LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański 4,12zł 30 minut
4 PTO LIPNICKI Sp. Z o.o.  Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg 3,94zł 30 minut

 

 

 

 

Część II Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Domkowo -Kitnowo- Ryn- Bednarki- Dylewo- Bartki- Tułodziad- Giętlewo- Wygoda. Powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda. Łącznie 167 km dziennie

 

Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 99.000,00zł brutto.

 

Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego
1. Handel i Usługi Transportowe Sławomir  Jastrzębowski ul. Ogordowa 2, 11-015 Olsztynek 2,80zł 30 minut
2 El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo 2,75zł 25 minut
3. LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański 3,58zł 30 minut
4 PTO LIPNICKI Sp. Z o.o.  Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg 3,44zł 30 minut

 

 

Część III   Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda- Grunwald- Osiekowo- Gardyny– Klonowo- Wygoda.

powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 176 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie III części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 104.000,00zł brutto.

 

Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego
1. Handel i Usługi Transportowe Sławomir  Jastrzębowski ul. Ogordowa 2, 11-015 Olsztynek 2,70zł 30 minut
2 El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo 2,59zł 30 minut
3. LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański 3,43zł 30 minut
4 PTO LIPNICKI Sp. Z o.o.  Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg 3,22zł 30 minut

 

 

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.

Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.