Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Home / Zamówienia publiczne / Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Ostróda, 23 grudnia 2020r.

ZP.271.1.2020

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Część I Część I 

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy : Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo-Turznica- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Jankowiec (Rudno)-Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda

powrót do Ostródy przez te same miejscowości.

Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda

Z tego transportu będzie korzystało 4 osób

Łącznie 144 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:102.097,32 zł brutto.

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

2,89zł

30 minut

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

2,73zł

30 minut

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

2,96zł

25 minut

Część II Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Domkowo – Ryn- Bednarki- Kitnowo- – Dylewo- Bartki- Giętlewo- Wygoda. Powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 135 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 87.768,68zł brutto.

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

3,17zł

30 minut

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

3,12zł

30 minut

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

3,35zł

25 minut

Część III Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda- Samin-Grunwald- Osiekowo- Gardyny-Wierzbica- Klonowo- Wygoda. powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 192 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie III części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:117.454,92zł brutto.

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

2,18zł

30 minut

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

2,43zł

30 minut

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

2,66zł

25 minut

Część IV

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Tarda

Przez miejscowości: Boguszewo – Zalewo – Liwa – Miłomłyn ul. Kwiatowa , ul. Rynek , ul. Kolejowa , ul. , ul. Ilińska – Tarda Wieś – ŚDS Tarda. powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 97 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie IV części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 73.987,79zł brutto.

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

3,44zł

30 minut

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

3,26zł

30 minut

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

3,49zł

25 minut

Część V

Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Tarda

Przez miejscowości: Winiec – Malinnik– Wólka Majdańska- Majdany Wielkie – Bynowo- Karnity – Dębinka – Miłomłyn, ul. Przejazdowa ul. Twarda , ul. Leśna- ŚDP Tarda

powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 160 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie V części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 122.041,72zł brutto.

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PTO Lipnicki SP.Z.O.O. SP.K. ul. Żeromskiego 43, 14-100 Morąg

2,27zł

30 minut

2

Handel i Usługi Transoportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

2,68zł

30 minut

3.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

2,90zł

25 minut

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.

Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.