JESTEŚMY RAZEM…

To już kolejny raz nasi uczestnicy wzięli udział w Festynie Integracyjnym „JESTEŚMY RAZEM” w Olsztynie zorganizowanym przez MOK w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę oraz przybliżenie i prezentacja ich dorobku artystycznego. Festyn uświetniły występy artystyczne osób niepełnosprawnych oraz olsztyńskich grup muzycznych, a także różnorodne zabawy, konkursy i prezentacje. Także nasi Uczestnicy wystawili swoje prace.