Klub Senior

Home / Klub Senior

W styczniu 2018r. został otwarty Klub Senior+.

Placówka przeznaczona jest dla 20 osób z terenu Miasta Ostróda, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo.

Klub Senior + funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Oferujemy zajęcia w zakresie aktywności ruchowej, zajęcia manualne oraz ogólnorozwojowe a także ciepły posiłek.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020” oraz Gminy Miejskiej Ostróda.

KONTAKT

89/ 642 73 96 lub 89/ 642 73 95

osobiście: ul. Sienkiewicza 15; 14-100 Ostróda