Komunikat

Na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 – poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego zawiesza się działalność Centrów Intergracji Społecznej w terminach od:

1. 12.03.2020 r do 10.04.2020 r

2. 11.04.2020 r do 24.04.2020 r

3. 25.04.2020 r do 10.05.2020 r

4. 11.05.2020 r do 24.05.2020 r

O dalszych poleceniach Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, odnośnie działalności Centrum Integracji Społecznej , poinformujemy w oddzielnym komunikacie .