KONTAKT Z UCZESTNIKAMI W DOBIE PANDEMII

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie / KONTAKT Z UCZESTNIKAMI W DOBIE PANDEMII

Mijają kolejne miesiące walki z koronawirusem. Zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działalność w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tardzie została czasowo zawieszona od 12 marca do 31 maja 2020 oraz od 24 października do 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym nasi Uczestnicy w tym okresie przebywali w swoich domach. Jednak kadra nie pozostawiła ich samym sobie. Pracownicy tutejszego Domu, pomimo zawieszenia zajęć, zdalnie pracowali na rzecz swoich Podopiecznych. Telefonicznie kontrolowali sytuację Uczestników. Na bieżąco reagowali na zgłaszane potrzeby i problemy, czy to związane z załatwianiem spraw urzędowych, umawianiem z lekarzami rodzinnymi, specjalistami, czy też z dostarczaniem zakupów i leków.

W okresie wielkanocnym oraz bożonarodzeniowym przygotowali paczki żywnościowe i wraz z życzeniami rozwieźli je po domach Uczestników.

Miejmy nadzieję, że ten trudny dla nas wszystkich okres szybko się skończy i powrócimy do normalności.