Magazyn Żywności – FEAD (tel. 89/642-18-52)

Home / Magazyn Żywności – FEAD (tel. 89/642-18-52)

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa)

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań (nazywanych „działaniami towarzyszącymi”)na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych (paczek) lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Działania towarzyszące prowadzane były w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych i edukacji ekonomicznej oraz programu edukacyjnego nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Warsztaty te prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę w małych grupach. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie wydaje artykuły żywnościowe bezpośrednio z magazynu znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza 15 w Ostródzie.

Z pomocy żywnościowej korzystają podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej z: miasta Ostróda, gminy Ostróda, gminy Miłomłyn, gminy Morąg, gminy Małdyty, gminy Dąbrówno, gminy Łukta, gminy Grunwald i gminy Gietrzwałd.