Nauka udzielania pierwszej Pomocy.

Home / Klub Senior / Nauka udzielania pierwszej Pomocy.

Seniorzy z Klubu zostali zaproszeni do Dziennego Domu “Senior+” na pokaz połączony z nauką udzielania pierwszej pomocy. Pan Stanisław Makowski wraz z zespołem z ostródzkiego PCK, uczyli Seniorów jak udzielać pierwszej pomocy. Seniorzy otrzymali szereg informacji o tym jak  postępować w razie wypadków, omdleń, skaleczeń, oparzeń i poważniejszych urazów. Zdobyte informacje mogli wykorzystać w trakcie ćwiczeń przy użyciu fantoma.