O G Ł O S Z E N I E

Home / Magazyn Żywności - FEAD / O G Ł O S Z E N I E

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie poszukuje doświadczonych osób (lub firmy) z odpowiednim  wykształceniem  kierunkowym , do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2018.

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat
racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

– programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

– warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2018.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 31.10.2018 r.