ogłoszenie o zmianie terminu rozpoczęcia podprogramu 2019

Home / Magazyn Żywności - FEAD / ogłoszenie o zmianie terminu rozpoczęcia podprogramu 2019

W związku z nowymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS)- Wytyczne Podprogram 2019​ aktualizacja z 13.08.2019 r., informujemy że podprogram FEAD 2019 trwać będzie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r. Ma to związek z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na dostawy żywności przez KOWR (poprzedni został unieważniony). Informujemy jednocześnie, iż działania   w ramach środków towarzyszących można już przeprowadzać. W działaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2019.