Ogłoszenie/oferta na prowadzenie działań towarzyszących w Podprogramie 2017

Home / Magazyn Żywności - FEAD / Ogłoszenie/oferta na prowadzenie działań towarzyszących w Podprogramie 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim wykształceniem kierunkowym, do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2017.

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

– programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

– warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017.

Osoby / Firmy zobowiązane są do spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Wybrane osoby zostaną zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Przy składaniu oferty należy podać :

  • CV zawierające klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

  • Dane kontaktowe Firmy jeśli dotyczy ( adres e –mail , telefon).

Ofertę złożyć można do dnia 15.09.2017r. osobiście u zamawiającego, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie, ul.Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda lub pocztą elektroniczną na adres :. pkps.cis.ostroda@wp.pl