Paczki dla uczestników

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie / Paczki dla uczestników

W ostatnich dniach listopada terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie dostarczyli uczestnikom  paczki żywnościowe. Nie zabrakło u uczestników wzruszenia, że mogli ponownie spotkać się z terapeutami a także z powodu otrzymania niespodzianek.

W imieniu uczestników jeszcze raz ogromne podziękowania dla Pani Kierownik i wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania wspaniałych niespodzianek.