Piknik Militarny

W ostatnią sobotę lipca w Starych Jabłonkach – Skansenie Fortyfikacji – Bunkier Stare Jabłonki odbył się Piknik Militarny, zorganizowany przez Związek Żołnierzy WP koło nr 5 w Ostródzie, Nadleśnictwo Stare Jabłonki, wspierany przez Stowarzyszenie Historyczno Poszukiwawcze „Pogranicze” z Ostródy, Grupę Ratownictwa PCK Ostróda oraz przedstawicieli Centrum Integracji Społecznej z Ostródy. Na każdego czekała darmowa grochówka przygotowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie.