Podsumowanie Podprogramu 2018

Home / Podsumowanie Podprogramu 2018

PODPROGRAM 2018

Czas realizacji – sierpień 2018 – czerwiec 2019 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058), tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r.. kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

1 402 zł dla osoby samotnej, 

1 056 zł dla jednego członka w rodzinie

UWAGA ! Przepis ten stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Załącznik nr 5 (do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2018—materialy-aktualne—kwiecien-2018-r/

do wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, przy czym OPS wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

Limit roczny dla 1 odbiorcy (limit roczny):

ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

groszek z marchewką9 opakowań po 0,4 kg, razem 3,6 kg,

fasola biała – 9 opakowań po 0,4 kg, razem 3,6 kg,

koncentrat pomidorowy  – 10 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,6 kg,

buraczki wiórki – 3 opakowania ,po 0,35 kg,razem 1,05 kg,

powidła śliwkowe – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg.

ARTYKUŁY SKROBIOWE

makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 1 opakowanie, po 0,5 kg, razem 0,5 kg,

ryż biały – 3 opakowania, po 1 kg, razem 3 kg,

kasza gryczana – 3 opakowania, po 0,5 kg, razem 1,5 kg,

herbatniki maślane 4 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,8 kg.

ARTYKUŁY MLECZNE

mleko UHT7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 6 opakowań, po 0,4 kg, razem 2,4 kg.

ARTYKUŁY MIĘSNE

szynka drobiowa – 10 opakowań, po 0,3 kg, razem 3 kg,

szynka wieprzowa mielona – 7 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,1 kg,

pasztet wieprzowy – 4 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,64 kg,

kabanosy – 3 opakowania, po 0,12 kg, razem 0,36 kg,

filet z makreli w oleju 10 opakowań, po 0,17, razem 1,7 kg.

CUKIER

cukier biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

miód nektarowy – 1 opakowanie, po 0,4 kg, razem 0,4 kg.

TŁUSZCZE

olej rzepakowy 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l.

DANIA GOTOWE

gołąbki w sosie pomidorowym – 2 opakowania, po 0,80 kg, razem 1,6 kg.

 

Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:
1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
b) pomoc towarzyszącą niezbędną.
2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,m w tym darów żywnościowych).

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w

Zarządzie Wojewódzkim

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie,

adres: ul. Erwina Kruka 34/3, 10-541 Olsztyn

telefon: 89/ 535-21-97,

e-mail: pkpszwolsztyn@op.pl

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAMOWI FEAD 2017 realizowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie dostępny w siedzibie PKPS ul. Sienkiewicza 15, pokój nr 5.

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Rejonowym PKPS w Ostródzie, ul.Sieniewicza 15, tel. 89/ 642-73-95, e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl