Podsumowanie Podprogramu 2019

Home / Podsumowanie Podprogramu 2019

PODPROGRAM 2019

Czas realizacji – sierpień 2019 – czerwiec 2020r.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Załącznik nr 5 (do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

do wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, przy czym OPS wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

Limit roczny dla 1 odbiorcy (limit roczny):

ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

groszek z marchewką – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

fasola biała – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy  – 7 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,12 kg, 

buraczki wiórki – 3 opakowania, po 0,35 kg,razem 1,05 kg,

powidła śliwkowe – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg.

sok jabłkowy klarowany – 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l.

ARTYKUŁY SKROBIOWE

makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy  2 opakowania, po 0,5 kg, razem 1 kg,

ryż biały – 3 opakowania, po 1 kg, razem 3 kg,

kasza gryczana – 3 opakowania, po 0,5 kg, razem 1,5 kg,

herbatniki maślane – 4 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,8 kg.

ARTYKUŁY MLECZNE

mleko UHT – 7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 5 opakowań, po 0,4 kg, razem 2 kg.

ARTYKUŁY MIĘSNE

szynka drobiowa – 9 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,7 kg,

szynka wieprzowa mielona – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg,

pasztet wieprzowy – 3 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,48 kg,

filet z makreli w oleju 9 opakowań, po 0,17, razem 1,53 kg.

CUKIER

cukier biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

TŁUSZCZE

olej rzepakowy 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l.

DANIA GOTOWE

gołąbki w sosie pomidorowym – 2 opakowania, po 0,85 kg, razem 1,7 kg.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności: – zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, – grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej): – pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, – wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ww. lista nie jest wyczerpująca i może różnić się w zależności od OPR i OPL, regionu i odpowiada indywidualnym potrzebom odbiorców końcowych.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w

Zarządzie Wojewódzkim

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie,

adres: ul.Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn

telefon: 89/ 535-21-97,

e-mail: pkpszwolsztyn@op.pl

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAMOWI FEAD 2019 realizowanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie dostępny w siedzibie PKPS ul. Sienkiewicza 15, pokój nr 5.

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Rejonowym PKPS w Ostródzie, ul.Sieniewicza 15, tel. 89/ 642-73-95, e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl