Podsumowanie Podprogramu 2019

Home / Podsumowanie Podprogramu 2019

PODPROGRAM 2019

Czas realizacjigrudzień 2019 – wrzesień 2019 r.

W Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie rozdysponował w formie paczek (lub posiłków) 258,726 ton żywności z POPŻ 2012-2020.

Z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2019 skorzystały 6245 osoby z miasta i gminy Ostróda, Miłomłyn,  Grunwald.

148 działaniach towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) wzięło udział 2021 osób.