Podprogram 2020

Home / Podprogram 2020

PODPROGRAM 2020

Czas realizacji listopad 2020sierpień 2021r.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 

1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

AKTUALIZACJA:

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej – druki (do pobrania):

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

 

 

Limit roczny dla 1 odbiorcy:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę (kg/l)

1.

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2 kg

2.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

3.

Buraczki wiórki

4

0,35

1,40 kg

4.

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,50 kg

5.

Mus jabłkowy

3

0,48

1,44 kg

6.

Fasolka po bretońsku

3

0,5

1,50 kg

7.

Makaron jajeczny świderki

10

0,5

5 kg

8.

Płatki owsiane

2

0,5

1 kg

9.

Ryż biały

2

1

2 kg

10.

Kasza jęczmienna

3

0,5

1,5 kg

11.

Herbatniki maślane

2

0,2

0,4 kg

12.

Mleko UHT

7

1

7 l

13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

4

0,4

1,6 kg

14.

Szynka drobiowa

8

0,3

2,4 kg

15.

Szynka wieprzowa mielona

4

0,3

1,2 kg

16.

Pasztet drobiowy

2

0,16

0,32 kg

17.

Filet z makreli w oleju

7

0,17

1,19 kg

18.

Cukier biały

4

1

4 kg

19.

Miód nektarowy wielokwiatowy

1

0,5

0,5 kg

20.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

Suma

90 opakowań

42,27 kg

 

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

a) zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

b) grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. seniorzy, matki z dziećmi, osoby samotne)

pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

a) pomoc osobom bezdomnym w utrzymaniu higieny osobistej

b) wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ww. lista nie jest wyczerpująca i zamknięta, może różnić się w zależności od OPR i OPL, regionu, indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;

– programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;

– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych);

– inne działania w formie indywidualnej lub grupowej mające na celu aktywację i właczenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej FEAD.

 

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w

Zarządzie Wojewódzkim

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie,

adres: ul.Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn

telefon: 89/ 535-21-97,

e-mail: pkpszwolsztyn@op.pl

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w 

Zarządzie Rejonowym PKPS w Ostródzie,

ul.Sienkiewicza 15,

tel. 89/ 642-73-95,

e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl