Podsumowanie Podprogramu 2014

Home / Podsumowanie Podprogramu 2014

PODSUMOWANIE

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2014:

W Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie rozdysponował w formie paczek 51,2971 ton żywności.

Z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2014 skorzystały 4454 osoby z miasta i gminy Ostróda, Miłomłyn, Grunwald.