Relacja z Uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior +

Home / Senior + / Relacja z Uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior +

17 lutego 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie ostródzkim Dziennego Domu Senior +.

Na remont i wyposażenie otrzymaliśmy środki w ogólnej kwocie 317 500 zł, z czego 63 500 zł pochodziło ze środków własnych Miasta Ostróda, a 254 000 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystość rozpoczęła się od występu Teatru Stolikowego, działającego przy Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej “Jedność” w Ostródzie. Ośmioosobowa grupa teatralna zaprezentowała sztukę Andrzeja Dembończyka pt. “Biuro Matrymonialne”.

Następnie zaproszonych gości przywitała Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie Teresa Wieczorek – Zdon. W uroczystości udział wziął Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Jastrzębski, doradca Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marian Podziewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Jabłonka – Kastrau, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski. Obecni byli również Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorz Kierozalski wraz z zastępcą Piotrem Krasulskim, Wicestarsosta Ostródzki Edmund Winnicki, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie Tadeusz Bera i Henryk Hoch, Księża Dziekani – Ks. Roman Wiśniowiecki i Ks. Władysław Szmul, Przewodniczący Komisji Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Ostródzie Marek Skarskiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kazimierz Wosiek, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy “Bratek” w Ostródzie Zenon Kastrau, Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie Julian Pawłowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Zdzisław Sokołowski, Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki, Prezes Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie Jarosław Bogusz, Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie Tadeusz Hotowczyc, Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie Elżbieta Kozicz, Członek Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie Jan Wasilewski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego Samorządu w Górowie Iławieckim, a także przedstawiciele mediów.

Głos zabrali: Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, która wręczyła również wszystkim Seniorom drobne upominki. – kamizelki odblaskowe oraz kubki promocyjne Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Wicestarosta Edmund Winnicki, a w imieniu Pasła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Babalskiego i Senator RP Bogusławy Orzechowskiej list gratulacyjny przeczytał asystent Maciej Mikołajczyk. Wystąpiła również Barbara Niewiadomska, przedstawicielka uczestników Dziennego Domu Senior +.

Akcentem kończącym oficjalne otwarcie było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski oraz przedstawicielka uczestników Józefa Dziakiewicz.

Następnie poświęcenia obiektu i modlitwę o opiekę Bożą nad mieszkańcami i działalnością Dziennego Domu Senior + odmówił Ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki.

Przedstawiciele Domowników wręczyli gościom symboliczne upominki, po czym wszyscy udali się na poczęstunek.

Relacja z uroczystego otwarcia ukazała się również w prasie, telewizji, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8647,senior-w-ostrodzie.html

https://olsztyn.tvp.pl/29169161/dzienne-domy-pobytu-ze-wsparciem-ruszyl-program-senior-plus

http://www.telewizjamazury.pl/wiadomosci/4415,dzienny-dom-senior-plus