Seniorzy charytatywnie

Home / Senior + / Seniorzy charytatywnie

Chęć zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, skłoniła Seniorów do podjęcia wyzwania stworzenia “Super szalika”, który zostanie przekazany na aukcję charytatywną. Szalik zostanie  zrobiony na drutach, będzie to praca patchwork’owa. Aby szalik został “Super Szalikiem” Dzienny Dom Senior + podjął współpracę z Klubem Seniora działającym przy Parafii Św. Jana Bosco oraz Klubem Seniora z Osiedlowego Domu Kultury Jedność w Ostródzie.

2 Sierpnia Seniorzy z naszego Domu oraz dwóch Klubów, spotkali się w celu lepszego zapoznania się – aby współpraca zaowocowała nie tylko udaną akcją charytatywną, ale także chęcią współpracy w przyszłości.

Zaproszonych Seniorów ugościliśmy samodzielnie upieczonymi ciastami. Atmosfera spotkania była bardzo wesoła. Oprócz krótkiego przedstawienia swoich Klubów, rozmów o ciekawych przedsięwzięciach każdego z nich, Seniorzy wspólnie pośpiewali co sprawiło im wiele radości.