Skierowania na Podprogram 2017 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2107

Home / Magazyn Żywności - FEAD / Skierowania na Podprogram 2017 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2107

W związku z rozpoczęciem kolejnego podprogramu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przypominamy o konieczności dostarczenia do PKPS w Ostródzie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na Podprogram 2017 skierowania wydają wyłącznie Ośrodki Pomocy Społecznej (poprzednie skierowania straciły ważność z ostatnim dniem czerwca 2017).
Jednocześnie informujemy, iż wydawania żywności rozpoczną się na przełomie września-października 2017.