Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie

„Dom to takie miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie,

znaleźć ciepło i miłość.

Jest miejscem pracy, zabawy i wypoczynku”

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Ostródzie istnieje od 1 grudnia 2004 roku. Siedzibą Domu  są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 15.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Ostródzie jest placówką wsparcia dziennego dla 30 osób. Uczestnikiem zajęć w ŚDS może być każda osoba niepełnosprawna, która z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej ma trudności w codziennym życiu.

Podstawowym celem działalności Domu jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji  oraz podnoszenie jakości życia i zapewnienie  oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji  ze środowiskiem.

Zajęcia odbywają się w poszczególnych salach treningów:

sala treningu gospodarstwa domowego

Zajęcia w sali tej doskonalą umiejętności niezbędne  do samoobsługi i samodzielności w życiu osobistym.

sala treningu manualno- plastycznego

Treningi mają formę zajęć i warsztatów plastycznych podczas których uczestnicy mają okazję wzajemnie inspirować się do pracy, rozwijać zainteresowania.

sala treningu manualno- technicznego

Zajęcia manualno- techniczne są jedną z proponowanych form rozwoju, usprawniania.  Dają możliwość posługiwania się różnymi technikami pracy i dają namiastkę pracy zawodowej.

sala treningu manualno- ceramicznego

W sali tej uczestnicy rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię.

sala multimedialna

Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie obsługi komputera, sprzętu biurowego, urządzeń multimedialnych i sprzętu RTV.

sala terapii ruchowej i fizykoterapii

Zajęcia te poprawiają ogólny stan zdrowia. Dzięki aktywności fizycznej zwiększa się kondycja i sprawność fizyczna.

sala ogólna

Prowadzone są tu zajęcia silwo i ludoterapii, a także przygotowywane są różnego rodzaju występy, przedstawienia i spotkania okolicznościowe.

Ponadto Dom oferuje indywidualne

i grupowe spotkania:

  • z psychologiem,
  • z pracownikiem socjalnym,
  • z pedagogiem,
  • z socjoterapeutą,