Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie

 

WYGODA 10, 14-120 Dąbrówno

Tel. 89 646 11 95

e-mail: sds.wygoda10@gmail.com

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie zapewnia 46 miejsc pobytu dziennego dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to placówka typu A,B,C i D.

Dom ma za zadanie:

Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do normalnego uczestnictwa w życiu codziennym poprzez:

* trening funkcjonowania w codziennym życiu,

* trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

* poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, pracownika socjalnego,

* pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

* pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

* zapewnienie niezbędnej opieki,

* terapię ruchowa,

* rozwijanie akceptacji siebie i otoczenia,

* zapewnienie godnego traktowania,

* rozwój uzdolnień i zainteresowań,

* integrację społeczna.

DYSPONUJEMY NASTĘPUJĄCYMI SALAMI:

 

SALA MANUALNO-TECHNICZNA

W ramach zajęć manualno – technicznych nasi uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania, wykonują biżuterię, obrazy, stroiki świąteczne oraz różnego typu prace plastyczne.

SALA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W ramach zajęć przygotowywane są tu posiłki, nauka zasad savoir-vivre. W sali tej realizowane są zajęcia kulinarne, nauki higieny, dbałość o wygląd zewnętrzny.

SALA STOLARSKA

Głównym celem pracowni stolarskiej jest rehabilitacja zawodowa, nabycie podstawowych umiejętności technologicznych i pobudzenie kreatywności. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami do obróbki drewna i z zasadami bezpieczeństwa.

SALA FOTOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZA

Malownicze położenie ośrodka na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich daje możliwość aktywizacji podopiecznych do pieszych oraz rowerowych wycieczek i poznawania lokalnej historii i przyrody. Podczas zajęć uczestnicy poznają zagadnienia związane z obsługą sprzętu fotograficznego i podstawy prawidłowej ekspozycji.

SALA TERAPII RUCHOWEJ

Uczestnicy podczas zajęć mają możliwość kształtowania prawidłowej postawy oraz podniesienia ogólnej sprawności fizycznej.

SALA MULTIMEDIALNA

Uczestnicy uczą się tu podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

JADALNIA

Jest bardzo ważną częścią Domu. Zbieramy się tu codziennie by wspólnie zjeść posiłki.

SALA OGÓLNA

Prowadzone zajęcia łączą zabawę z nauką, umożliwiają rozwijanie zainteresowań związanych z edukacją. Rozwijają umiejętność korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu.

SALA MUZYCZNO-TEATRALNA

W ramach zajęć przygotowywane są występy muzyczne i przedstawienia okolicznościowe, mające na celu zwiększenie poziomu aktywności poprzez kontakt z muzyką i sztuką.