Udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych.

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie / Udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych.

Dnia 04.11.2021r zespół pod nazwą „Silna Grupa pod Wezwaniem” wraz z opiekunami wzięła udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych i Wojskowych „Dla Niepodległej”, który organizowany jest corocznie przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie.  Uczestnicy ŚDS w kategorii „dorośli” wyśpiewali II miejsce i otrzymali w nagrodę głośnik bezprzewodowy, który bardzo się przyda na zajęciach muzyczno- rytmicznych.