WSPARCIE UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie / WSPARCIE UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Od 16 listopada do 23 grudnia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „OSTOJA” w Ostródzie wydawał obiady dla uczestników naszego Dom zachowaniem dystansu społecznego oraz zachowaniem procedur obowiązujących w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID – 19. W trakcie spotkań przy wydawaniu obiadów pracownicy zapoznawali się z sytuacją osobistą uczestników oraz ich stanem zdrowia. Z informacji pracowników, którzy mieli kontakt wynika, że w chwili obecnej żaden uczestnik nie uległ zakażeniu, ani nie przebywał na kwarantannie. Szczególną opieką objęto osoby powyżej 60-tego roku życia z chorobami układu oddechowego i układu krążenia. Osoby te zostały poinformowane o konieczności szczególnego przestrzegania rezimów sanitarnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali świąteczne paczki żywnościowe wraz z którymi pracownicy złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.