Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Home / Zamówienia publiczne / Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Ostróda, 23 grudnia 2019r.

ZP.271.2.2019

Strona Internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1943 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:

Część I Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda
Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda
powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena, czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna punktacja

1.

Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogordowa 2, 11-015 Olsztynek

56,25

40,00

96,25

2

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

60,00

40,00

100,00

3.

LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

43,69

40,00

83,69

4

PTO LIPNICKI Sp. Z o.o. Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

45,68

40,00

85,68

 

Część II Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Domkowo -Kitnowo- Ryn- Bednarki- Dylewo- Bartki- Tułodziad- Giętlewo- Wygoda. Powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda. Łącznie 167 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena, czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna punktacja

1.

Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogordowa 2, 11-015 Olsztynek

58,92

40,00

98,92

2

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

60,00

40,00

100,00

3.

LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

46,09

40,00

86,09

4

PTO LIPNICKI Sp. Z o.o. Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

47,96

40,00

87,96

 

Część III Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda

Przez miejscowości: Ostróda- Grunwald- Osiekowo- Gardyny– Klonowo- Wygoda.

powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 176 km dziennie

ofertę nr 2 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena, czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna punktacja

1.

Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogordowa 2, 11-015 Olsztynek

57,55

40,00

97,55

2

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

60,00

40,00

100,00

3.

LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

45,30

40,00

85,30

4

PTO LIPNICKI Sp. Z o.o. Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

48,26

40,00

88,26