Wycieczka do Skansenu

Home / Senior + / Wycieczka do Skansenu

      27 Lipca pojechaliśmy na wycieczkę do Parku Etnograficznegu (Skansenu) w Olsztynku. 

       W Parku podziwialiśmy tradycyjną zabudowę Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy ( budynki mieszkalne, meble i wyposażenie, zabudowę gospodarczą i przemysłową, budynki sakralne). Znaczna część obiektów jest w pełni wyposażona w funkcjonujące sprzęty (jest ich ponad 10 000), które Seniorzy rozpoznawali również ze swoich domów rodzinnych. W Parku spotkaliśmy również zwierzęta gospodarskie – owce, kozy, konie, króliki, kury, indyki, gęsi.

      Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam na urządzenie wcześniej przygotowanego pikniku – w specjalnie wyznaczonym miejscu w Parku. 

Przyjemna aura i doskonała atmosfera “naładowały” nas pozytywną energią i zmobilizowały do planów na kolejne spotkania na świeżym powietrzu.