WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GOPS GRUNWALD

Home / Magazyn Żywności - FEAD / WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GOPS GRUNWALD

W związku obecną sytuacją w kraju wydawanie żywności odbywa się indywidualnie w dniu i godzinie ustalonej przez pracownika socjalnego.

Beneficjentów programu prosimy o kontaktowanie się  (najlepiej telefonicznie) ze swoim pracownikiem socjalnym w Gops Grunwald, w celu ustalenia daty i godziny odbioru żywności.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.