WYDAWANIE ŻYWNOŚCI – GOPS OSTRÓDA

Home / Magazyn Żywności - FEAD / WYDAWANIE ŻYWNOŚCI – GOPS OSTRÓDA

Rozpoczynamy wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia daty odbioru.