Wydawanie żywności – jabłka

Home / Magazyn Żywności - FEAD / Wydawanie żywności – jabłka

Dnia 9 lutego od godz. 9 będą wydawane jabłka dla podopiecznych MOPS – posiadających skierowania na żywność  w ramach Embarga.