Wznowienie działalności Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+

Home / Klub Senior / Wznowienie działalności Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od 1 lutego 2021 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności w oparciu o wytyczne i rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, a także te, wydane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wznowiona zostaje działalność Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ w Ostródzie.