Wznowienie Działalności ŚDS w Wygodzie

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie / Wznowienie Działalności ŚDS w Wygodzie

Na podstawie stanowiska Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 21 maja 2020 roku zawartego w piśmie o sygnaturze PS-IV.021.17.2020 umożliwiającego podjęcie realizacji zawieszonych zajęć/ działalności centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora w tym działających w ramach programu „SENIOR +” oraz placówek wsparcia dziennego z dniem 1 czerwca 2020 roku zostaje wznowione funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.