WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TARDZIE

Home / Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie / WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TARDZIE

Od 1 lutego 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie wznawia swoją działalność z zachowaniem reżimu sanitarnego w oparciu o wytyczne i rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej oraz te wydane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zajęcia będą prowadzone w pięcioosobowych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.