ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI – PODZIĘKOWANIE

Home / Magazyn Żywności - FEAD / ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI – PODZIĘKOWANIE

Z ostatnim dniem września 2021 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie kończy swoją działalność w zakresie rozdawnictwa darów żywnościowych.

Przez wiele lat, począwszy od 2004 roku czynnie uczestniczyliśmy w wspieraniu podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu Ostróda (i nie tylko) poprzez bezpośrednie rozdawnictwo żywności.

W ciągu tego okresu czasu wydaliśmy kilkaset tysięcy ton żywności, obejmując pomocą tysiące osób.

Dziękujemy wszystkim z którymi współpracowaliśmy w tym zakresie tj. samorządom lokalnym, pracownikom ośrodków pomocy społecznej, różnym instytucjom nas wspierającym a także osobom fizycznym.