Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Home / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Ostródzie w roku 2021”.

Ostróda, dn. 23 grudnia 2020r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 34/3

10541 Olsztyn

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w dniach
od 12 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Szacunkowy zakres dostaw obejmuje:

 

Część 1: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

* schab wieprzowy bez kości – 50 kg

* łopatka wieprzowa bez kości – 100 kg

* noga kurczęca – 100 kg

* filet z kurcząt – 100 kg

* korpus z kurcząt – 40 kg

* kiełbasa (mazurska, śląska, dębowa) – 100 kg

* pachwina – 10 kg

* szynka bez kości – 10 kg

* parówki „Berlinki” – 100 kg

* boczek wędzony – 30 kg

* żeberka paski – 80 kg

 

Część 2: dostawa produktów mleczarskich

* mleko UHT 2% karton – 1000 szt.

* ser żółty plastry 500g – 200 szt.

* margaryna do smarowania 400g – 200 szt.

* śmietana kwaszona 18% 400g – 100 szt.

* śmietana słodka 18% 0,5l – 200 szt.

* jogurt owocowy 125 ml – 500 szt.

* jogurt naturalny 400 ml – 100 szt.

 

Część 3: dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty

* ziemniaki – 2000 kg

* marchew – 100 kg

* pietruszka – 30 kg

* cebula – 100 kg

* por – 10 kg

* seler – 20 kg

* kapusta biała – 100 kg

* burak czerwony – 120 kg

* kapusta kwaszona – 110 kg

* jabłko – 200 kg

* przecier ogórkowy (paczka) 0,5kg – 35 szt.

* cytryna – 50kg

* banan – 50 kg

* pieczarka – 50 kg

* nektarynka – 50 kg

* czosnek – 40 szt

* pomarańcza – 100 kg

* koper (pęczek) – 60 szt.

* pietruszka (pęczek) – 60 szt.

* papryka czerwona – 20 kg

* ogórki kwaszone – 100 kg

 

Część 4: dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna

* sól (drobna) 1 kg – 60kg

* pieprz czarny, mielony 20 gr – 50 szt.

* pieprz ziarnisty – 10 opakowań

* liść laurowy 6 gr – 60 szt.

* ziele angielskie 15 gr. – 60 szt.

* cynamon 20 gr – 30 szt.

* majeranek 15 gr – 50 szt.

* ketchup 1kg – 50 szt.

* cukier waniliowy 16g – 30 szt.

* mąka tortowa typ. 450 1 kg – 100 kg

* koncentrat pomidorowy 0,9 l. – 100 szt.

* ryż 400g. – 100 szt.

* kasza jęczmienna średnia 400gr – 50 szt.

* kasza jęczmienna 4*100gr – 50 szt.

* makaron (nitki, muszelki, spaghetti) 500g – 300 szt.

* olej rzepakowy 1 l. – 200 szt.

* czosnek granulowany 20 gr – 25 szt.

* pieprz ziołowy 15 gr – 25 szt.

* zioła prowansalskie 10 gr – 25 szt.

* kukurydza konserwowa 425ml – 50 szt.

* herbata czarna (200 saszetek w opakowaniu) – 100 szt.

* cukier – 200 kg

 

Część 5: dostawa – jajka

* jaja – 1.000 szt.

 

Część 6: dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

* chleb zwykły – 10 000 szt.

* bułka tarta 500 gr. – 100 szt.

 

Część 7: dostawa gotowych, świeżych produktów mącznych

* pierogi z serem – 100 kg

* pierogi z kapustą i grzybami – 100 kg

 

Artykuły powyżej wymienione wyrażają szacunkową ilość. Ostateczna ilość zamówienia może ulec zmianie -/+.

 

Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

 

A. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na wybraną kategorię zamówienia.

B. Realizujący zamówienie ponosi koszt dowozu artykułów do placówki zgodnie z harmonogramem dostaw lub w zależności od bieżących potrzeb (po wcześniejszej informacji ze strony Zamawiającego).

C. Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza/najtańsza oferta brutto na daną kategorię artykułów.

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawę żywności na potrzeby placówki.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • zakup i dostawa żywności na potrzeby placówki
 • zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę w ramach następujących

części, umieszczonych w poszczególnych załącznikach-formularzach cenowych:

Część 1: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Część 2: dostawa produktów mleczarskich

Część 3: dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty

Część 4: dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału

ziarna

Część 5: dostawa – jajka

Część 6: dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

Część 7: dostawa gotowych, świeżych produktów mącznych

 • zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo, w takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna
 • Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.

 

Artykuły rolno-spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.

 • Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
 • W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 3 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności niespełniającej wymagań.
 • Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Odbiór ilościowo‐jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.
 • Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo‐jakościowej odbieranej żywności.
 • Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w danym roku.
  Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.

 • Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka transportu przez PPiS do przewozu żywności) na własny koszt i ryzyko w godz. 7:00‐15:00 następnego dnia po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego.
 • Dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.
 • Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub osobiście. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności, jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.
 • Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa Żywnościowego.

Wymagania szczegółowe dla mrożonek:

 • Mrożonki powinny być opakowane z zewnątrz kartonem, wewnątrz folią, trwale
  i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak
  i folii, czyste, nieuszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min ‐ 18°C, owoce lub warzywa jednolite tej samej odmiany, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nieoblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych dla danego asortymentu, smak  i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii (z wyjątkiem mieszanek), owoce i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, brak zanieczyszczeń chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych.

 

3. Warunki realizacji zadania

 • Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 • Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
  • posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,
  • dysponować transportem do przewozu żywności (tych części, na które składa ofertę) odpowiadającym wymogom HACCP,
  • dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.

4. Termin realizacji zamówienia: od 12 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r..

 • Zamówienie będzie składane telefonicznie lub faksem przez osobę upoważnioną wg bieżących potrzeb Zamawiającego
 • Termin płatności musi wynosić 14 dni licząc od dnia dostawy towaru i wystawienia faktury

5. Kryteria wyboru:

 • najkorzystniejsza/najtańsza oferta brutto na daną kategorię artykułów.

6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

7. Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.

8. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda (księgowość) lub drogą mailową: pkps.cis.ostroda@wp.pl do dnia 08.01.2021r.

9. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie.

10. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określonym w zapytaniu ofertowym.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

12. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

tel. 784 072 915

e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl

 

IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Marcin Krużewski pod numerem telefonu 784 072 915

 

V. Miejsce składania ofert

 

Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda (księgowość) lub drogą mailową: pkps.cis.ostroda@wp.pl do dnia 08.01.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 o godz. 9:30.

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny

1.Należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za dany produkt oraz cenę całego zamówienia danego produktu.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3,Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

4.Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.